Salarisadministratie

Prinsjesdag, de nationale feestdag voor administratief Nederland.

Geplaatst op

Heerlijk alle gevolgen doorrekenen, onderzoeken en implementeren, administratief Nederland heeft weer kunnen genieten. Echter denkt niet iedereen er zo over. Hieronder een aantal highlights met een korte uitleg. Wilt u meer weten over een of meerdere artikelen, neem gerust contact met ons op. Werkgeversheffing ZVW stijgt in 2021 De werkgeversheffing zorgverzekeringswet gaat van 6,70% naar […]

BloQnote

Wat geldt als loon in geld?

Geplaatst op

De beloning/salaris kan op verschillende manieren gegeven worden. Hieronder een paar voorbeelden en hoe daar mee omgegaan moet worden bij de loonaangifte. Geld is de meest voorkomende vorm. Onder “geld” valt alles wat de werknemer aan loon ontvangt op grond van zijn (tegenwoordige of vroegere) dienstbetrekking in geld ontvangt. Bijvoorbeeld tijdvakloon, fooi en ander loon […]

Salarisadministratie

Wat moet er eigenlijk op een loonstrookje staan?

Geplaatst op

Bij de eerste loonbetaling is de loonstrook verplicht, daarna hoeft hij in principe niet meer verstrekt te worden tenzij er wat veranderd. Dit laatste zorgt ervoor dat werkgevers meestal iedere maand een loonstrook aan alle medewerkers verstrekken. De volgende gegevens moeten op de loonstrook staan volgens het handboek loonbelasting: Brutoloon in geld De specificatie van […]

Salarisadministratie

Verruiming werkkostenregeling van 1,2 naar 1,7% en voor 2020 zelfs naar 3%

Geplaatst op

De werkkostenregeling (WKR) werd op 1 januari 2011 ingevoerd als nieuw systeem voor (belastingvrije) vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Iedere werkgever heeft deze vrije ruimte. Van 2011 t/m 2014 was het optioneel, maar vanaf 2015 moeten werkgevers verplicht de WKR gebruiken bij het aanbieden van onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. Sinds 1 januari […]